Artemiszkiado.hu
Összesen: 0,-

Megrendelem

Megrendelői tájékoztató
E-mail
Jelszó
Bejelentkezés

Regisztráció

2013. április 17. szerda

 2600,-

Susanna Lakner: V?nusz ?s Mars

V?nusz ?s Mars.


A sz?ps?g ?s harm??nia, a harc ?s az er?? szimb??luma.
K?t isten, k?t nem, k?t bolyg??.
M?g Susanna Lakner /Lakner Zsuzsa koll??zsaiban
saj??t v?gleteinek egyes?t?s?t keresi, tartva mag??t El Kazovszkij kijelent?s?hez, mely szerint a m??v?szetnek nincs neme.
A sz??veg?r??sra felk?rt n?met/belga koll??zsm??v?sz Bernd Reichert Max Ernsttel folytatott titkos viszonyt ker?t a k?pek k??r?.


"Ezekben a k?pekben az a j??, hogy mindenki a saj??t t??rt?net?t olvassa ki bel??le"
mondta egyszer valaki a Lakner-koll??zsokr??l.
Teh??t nem magyar??zunk semmit, de a harc folytat??dik...


2012. október 4. csütörtök

 2200,-

Draskovich Edina: Saj??t lev?ben Egy gasztrokalandor napl??j??b??l

Ebben a k??nyvben nem szak??cs f??z, nem aranykez?? h??ziasszony, nem is h?ress?g. Itt a konyh??t ?s k??rny?k?t - a sp??jzt??l a hortob??gyi cs??rd??n ??t a dalm??t halpiacig - egy igazi gasztrokalandor lakja be, akivel b??rmi megt??rt?nhet. Kalandor(n??nk) nem abb??l ?l, hogy f??z, de e n?lk??l igaz??b??l nem tudna ?lni.
Megv??logatja, kit enged be a konyh??j??ba. Ha ihlet?? seg?t??ket von be, J??kai feles?ge f??zi a bablevest, s M??r??n? var??zsolja el?? a kugl??fot. T??zhelye k??r??l legink??bb m?gis ??t mag??t tal??ljuk. T?bl??bol kicsit, nyitogatja a sp??jzajt??t, r??hangol??dik az aznapi betev??re. Azt??n nekil??t. Vesz egy ?g?retes h??st meg egy sz?pen meg?rlelt t??rt?netet; ad hozz??juk ezt-azt, amit tal??l a h??t??j?ben ?s a m??ltj??ban, majd mindkett??t odateszi p??rol??dni - csak ??gy, j??kedv?ben, a saj??t lev?ben.
Sz?pen t??lal - sztorit ?s k??nny?? esteb?det egyar??nt. ?zesen fogalmaz, m?rt?kkel adagol. Nyelve f??szeres, st?lusa karakteres ??sszetev??kre ?p??l, bekezd?sei ut??n hosszan lecseng??, kellemesen fanyar ut???z marad a sz??jban.
A k??tet a ,,saj??t lev?ben" c?m?? netnapl?? t??rt?neteire ?s receptjeire ?p??l, Lakner Zsuzsa ihletett rajzaival m?gis ??n??ll??, a saj??t l??b??n meg??ll?? munka


2012. január 11. szerda

 2200,-

Charles Dickens: Feljegyz?sek fiatal p??rokr??l

F??lsz??veg: Charles Dickens kisreg?ny?ben, melyet 1840-ben Vikt??ria kir??lyn?? ?s Albert herceg h??zass??gk??t?se ihletett, humoros le?r??sokban elemez tizenegy emberp??rt. A r??vid t??rt?nteket olvasva meglepve tapasztalhatjuk, hogy 172 ?v alatt milyen keveset v??ltozott az emberi term?szet. Mindannyian ismer??nk p??rokat, akik annak ellen?re, hogy farmerben j??rnak, ugyan??gy k?nyeztetik egym??st vagy vitatkoznak semmis?geken, ajn??rozz??k gyerekeiket vagy zs??rt??l??dnek a vil??g rettenetes ??llapot??n, ?s ugyan??gy mennek k??rnyezet??k agy??ra, mint Dickens h??sei. A g??rbe t??k??rben azonban nemcsak ??ket - magunkat is megpillanthatjuk.


Dickensr??l: Charles Dickenst (1812-1870) a viktori??nus korszak legnagyobb ?r??jak?nt tartj??k sz??mon. 2012-ben ??nnepelj??k sz??let?s?nek 200. ?vfordul??j??t. A nagy angol mesemond?? neh?z gyermekkora ?s hi??nyos m??velts?ge ellen?re p?lda n?lk??l ??ll?? sikert ?rt el m??veivel. P??ly??j??t ??gyv?dbojt??rk?nt kezdte, majd parlamenti tud??s?t??k?nt v??llalt munk??t. 1836-t??l ?r??sai magazinokban jelentek meg rendszeres havi folytat??sokban. Ugyanebben az ?vben adt??k ki n??lunk is j??l ismert A Pickwick Klub c?m?? humoros m??v?t. B??r Dickenst a realizmus k?pvisel??j?nek szokt??k tekinteni, hiszen sz??mos t??rsadalmi probl?m??ra ?s vissza?l?sre ir??ny?totta r?? a k??zv?lem?ny figyelm?t, m??veinek hangneme gyakran szentiment??lis ?s romantikus. K?s??bbi reg?nyeit (??r??k??s??k, Sz?p rem?nyek) m??r a szimbolizmus hatja ??t, hangv?tel??k egyre bor??sabb. Dickens n?pszer??s?ge mind haz??j??ban, mind k??lf??ld??n m??ig t??retlen.


2010. november 13. szombat

 2200,-

Zsubori Ervin-Tenke Istv??n: ?llati N??v?nyi ?b?c?

A Susannicon nev?? kult??rblogon Lakner Zsuzsa k?tr?szes interj??t k??z??l az ?llati ?b?c?k kapcs??n. A kiad?? k?pviselet?ben Turbuly ??va besz?l a k??nyvekr??l ?s az Artemisz l?trej??tt?nek k??r??lm?nyeir??l, m?g a szerz??k, Tenke Istv??n ?s Zsubori Ervin a k?t k??tet megsz??let?s?r??l, s egy harmadik k??z??s munk??jukr??l is mes?lnek. Az interj??k az al??bbi linkekre kattintva ?rhet??k el:


?llati testv?rek, n??v?nyi kalandorok #1
?llati testv?rek, n??v?nyi kalandorok #2


2009. november 24. kedd

 2100,-

Zsubori Ervin-Tenke Istv??n: ?llati ?llati ?b?c?

A gyermek v?gre megsz??letett, ?pen, eg?sz?gesen ?rkezett meg a nyomd??b??l, r??ad??sul a szerz??knek ?s a Text-Print Nyomda munkat??rsainak k??sz??nhet??en gy??ny??r?? lett. Err??l b??rki r??gvest meggy??z??dhetik, ha megrendeli a kiad??t??l, vagy v??r n?h??ny napot ?s belelapoz valamelyik k??nyvesboltban. Ha t??bbet akar megtudni a szerz??kr??l, a k??nyvr??l, a benne szerepl?? ??llatokr??l, esetleg f??zfapo?t??nak ??ll, l??togasson el a k??nyv k??l??n honlapj??ra, a sz??veg
oldalra. Meg?ri!
A k??tet a bolti 2500 ft helyett kedvezm?nyes ??ron, 2100 ft-?rt kaphat?? a kiad??n??l.


2009. október 15. csütörtök

 1700,-

Godina M??nika: L??g a l??ba, l??ga


2008. november 20. csütörtök

 1870,-

A megbabon??zott puding - ?r t??nd?rmes?k ?s babon??k


2008. október 12. vasárnap

 1870,-

Turbuly Lilla/Lakner Zsuzsa: Titkos?r??s

Aki pi??c??t fog a patakban meg r??kot,
S nagyon szereti a k?pvisel??f??nkot,
M?gsem megy sz?vesen a sz??nyoglakta t??ra,
Van m?g egy titka, de nem besz?lhet r??la,
Aki napestig b??muln?? a Vand??t,
Akkor is, ha nem fogja a macsk??t,
??s tudja j??l, hogy mit rejt egy z??mm??g?? kapt??r,
Pedig nem hinn?d, hogy elm??lt hat m??r.
(T?nyleg nem, m?g csak lesz.)


Te mit gondolsz,
kir??l sz??l e versbe t??rdelt mese?
Bizony, ez mind ?n voln?k bar??tom:
egyszer??en Pepe.


A m??r majdnem hat?ves Pepe kalandjai pi??c??kkal, porcic??kkal, hossz??- ?s r??vid haj?? l??nyokkal, no meg a nagyokos Zsoltival a sv?d gyerekversek st?lus??ban, Lakner Zsuzsa k??l??nlegesen sz?p koll??zsaival.
2008. június 4. szerda

 2200,-

Elizabeth Gaskell: Cranford; Egy orvos orvos vallom??sai

Elizabeth Gaskell (1810-1865), a kiv??l?? angol ?r??n??, Dickens, Thackeray ?s Charlotte Bront?? kort??rsak?nt az angol irodalom aranykor??nak egyik jelent??s k?pvisel??je, akit az elm??lt ?vtizedben ??jra felfedezett mag??nak az ig?nyes olvas??k??z??ns?g. Ehhez minden bizonnyal hozz??j??rultak a m??veib??l k?sz?tett BBC filmsorozatok: az ??szak ?s D?l, az ??desek ?s mostoh??k, valamint a Magyarorsz??gon m?g be nem mutatott Cranford, t??bbek k??z??tt Judy Dench ?s Imelda Staunton f??szerepl?s?vel.
A Cranford tal??n nem is reg?ny, ink??bb egym??ssal ??sszef??gg?? elbesz?l?sek sora, amelyekben a szerz?? gyermekkora v??ros??nak, Knutsfordnak, ?s a v??roska jellegzetes figur??inak ??ll?t maradand?? eml?ket, sok humorral, szeretettel, a r?? jellemz?? finom ir??ni??val.
A m??sik kisreg?ny, az Egy orvos vallom??sai, a Cranfordb??l megismert kisv??rosi k??zegbe ker??lt fiatal orvos mulats??gos ?s sz?vszor?t?? pillanatokban egyar??nt b??velked?? beilleszked?s?t, p??rv??laszt??s??nak buktat??kkal teli t??rt?net?t mutatja be. A partik?pes Mr. Harrison megjelen?se nagy felbolydul??st okoz a v??roska h??lgyei k??z??tt, az ifj?? doktor sz??nd?kai ellen?re hamarosan a n??i v??gyak, f?lre?rt?sek ?s intrik??k k??z?ppontj??ba ker??l.
2007. november 9. péntek

 1870,-

Rakovszky Zsuzsa - G. Krist??f ??va: Ismered-e? F??v?szk??nyv gyerekeknek 1.

Tudod-e, hol n?? a fest??rekettye, mikor vir??gzik a k??nyabangita? Mire haszn??lj??k a gy??sz??vir??g leveleib??l kivont hat??anyagot? G. Krist??f ??va illusztr??ci??i az erd??-mez?? huszonn?gy j??l, vagy nem is annyira j??l ismert n??v?ny?t mutatj??k be. Mindegyikr??l elmes?lnek egy r??vid t??rt?netet, melyek Rakovszky Zsuzsa feln??ttekhez is sz??l?? gyerekverseiben kelnek ?letre.


Aki t??bbet szeretne tudni r??luk, a le?r??sokban elolvashatja, hol ?lnek ?s milyenek ezek a n??v?nyek, megismerkedhet a hozz??juk kapcsol??d?? szok??sokkal, felhaszn??l??sukkal. K?p-vers-le?r??s ?gy egy??tt seg?tik az olvas??t, hogy felfedezze, megszeresse ?s ??vja a term?szet vel??nk ?l?? csod??it.


2007. október 2. kedd

 1680,-

Turbuly Lilla: ??veghold

,,L??ttam egyszer egy filmet (a c?m?re m??r nem eml?kszem), ahol a v?g?n azt mondta a f??h??s: aggaszt??an kev?s ember van az ?let?ben, aki?rt f??jna a sz?ve, ha tudn??, hogy utolj??ra l??tja. Ha t??lem egy ?vvel ezel??tt megk?rdezik, van-e ilyen az eny?mben, egyet tudtam volna mondani. Most meg ??t??t, ?s k??z??l??k egyet nem l??tok m??r soha t??bb?."


Hogy ki ez az ??t ember dr. Lakos P?ter ??gyv?d ?let?ben, ?s mi minden t??rt?nik vel??k ez alatt az egy ?v alatt, kider??l a reg?nyb??l. Akik sz?vesen olvast??k a szerz?? els??, a N??k Lapja ?s a R?vai Kiad?? p??ly??zat??n gy??ztes reg?ny?t, az Elt?vedt holdat, ez??ttal sem fognak csal??dni. M??s szerepl??k, m??s t??rt?net, m??s hang, de ugyanaz maradt a k??rnyezet: az ??gyv?di irod??k ?s b?r??s??gok sokakat ?rdekl??, titokzatosnak t??n?? vil??ga. Ebben a k??nyvben az is megtal??lja a maga reg?ny?t, akit a feszes, izgalmas cselekm?ny ?rdekel, ?s az is, aki az e m??g??tt megb??v?? ,,vonz??sokr??l ?s v??laszt??sokr??l" olvasna sz?vesen.


2007. május 13. vasárnap

 2950,-

Elizabeth Gaskell: ??szak ?s D?l

Elizabeth Gaskell (1810-1865) az ut??bbi ?vekben renesz??nsz??t ?li Angli??ban ?s sz??l??haz??ja hat??rain t??l egyar??nt. Ehhez minden bizonnyal hozz??j??rultak a m??veib??l k?sz?tett ig?nyes (n??lunk is bemutatott) BBC-filmsorozatok: az ??szak ?s D?l, valamint az ??desek ?s mostoh??k. A m??sik ok, ami miatt ??jra elfoglalhatta az ??t megillet?? helyet az angol irodalomban, az a friss, modern, a XXI. sz??zad ember?t is megsz??l?t?? hang, amivel az emberi ?rzelmek, indulatok ?s szenved?lyek vil??g??t k?pes megeleven?teni ?r??saiban, ?gy egyik legjobb reg?ny?ben, az ??szak ?s D?lben is.


Margaret Hale, egy d?l-angliai lelk?sz l??nya, ?li a maga nyugodt, biztons??gos ?s kisz??m?that?? ?let?t. Hirtelen azonban minden megv??ltozik: Margaret csal??dj??val egy ?szaki iparv??rosba, Miltonba k??lt??zik, ?s r??k?nyszer??l arra, hogy szemben?zzen a k??rnyezet?ben zajl?? f??jdalmas, sokszor tragikus esem?nyekkel, hogy hirtelen feln??j??n, ?s minden erej?vel seg?teni pr??b??ljon a k??r??l??tte ?l??knek. ??s szembe kell n?znie a saj??t el???t?leteivel is, k??l??n??sen egy miltoni gy??rossal, John Thorntonnal kapcsolatban... Az olvas?? pedig biztos lehet benne, hogy eml?kezetes t??rt?netet tart a kez?ben szerelemr??l, helyt??ll??sr??l, a XIX. sz??zadi Anglia soksz?n?? vil??g??r??l - egy nagyszer?? reg?nyt, els?? ?zben magyarul, Rakovszky Zsuzsa ihletett ford?t??s??ban.
V?nusz ?s Mars

Susanna Lakner


Saj??t lev?ben Egy gasztrokalandor napl??j??b??l

Draskovich Edina


Feljegyz?sek fiatal p??rokr??l

Charles Dickens


?llati N??v?nyi ?b?c?

Zsubori Ervin-Tenke Istv??n


?llati ?llati ?b?c?

Zsubori Ervin-Tenke Istv??n


L??g a l??ba, l??ga

Godina M??nika


A megbabon??zott puding - ?r t??nd?rmes?k ?s babon??kTitkos?r??s

Turbuly Lilla/Lakner Zsuzsa


Cranford; Egy orvos orvos vallom??sai

Elizabeth Gaskell


Ismered-e? F??v?szk??nyv gyerekeknek 1.

Rakovszky Zsuzsa - G. Krist??f ??va


??veghold

Turbuly Lilla


??szak ?s D?l

Elizabeth Gaskell