Artemiszkiado.hu
Összesen: 0,-

Megrendelem

Megrendelői tájékoztató
E-mail
Jelszó
Bejelentkezés

Regisztráció

2012. október 11. csütörtök

 

Draskovich Edina:

Saj??t lev?ben - egy gasztrokalandor napl??j??b??l


1968. - V??rpalota
1987-ben ?retts?gizett a veszpr?mi Lovassy L??szl?? Gimn??ziumban. 1991-ben a szombathelyi Berzsenyi D??niel F??iskol??n t??rt?nelem-k??nyvt??r szakos, 1999-ben a p?csi Janus Pannonius Tudom??nyegyetem jog??sz diplom??t szerzett. T??j?koztat?? k??nyvt??rosk?nt dolgozik.
A "saj??t lev?ben" gasztroblog ?r??ja, szak??csa ?s fot??sa.


2011. december 11. vasárnap

 

Signorelli Gabriella

Charles Dickens: Feljegyz?sek fiatal p??rokr??l, ford?t??


1976, Debrecen
1994-ben ?retts?gizett a debreceni Fazekas Mih??ly Gimn??ziumban. A Ny?regyh??zi F??iskola anglisztika szakos v?gz??s hallgat??ja, k??zt??rsas??gi ??szt??nd?jas. Az angol nyelv ?s kult??ra elk??telezett tisztel??je. H??rom gyermek, Barbara, Marco ?s Alessia ?desanyja.


2010. február 19. péntek

 

Zsubori Ervin

?llati ?llati ?b?c?, versek, design


1961., Kisk??r??s.
1981-85. Marx K??roly K??zgazdas??gtudom??nyi Egyetem, ipar ?s szociol??gia szak; 1986-87. B??lint Gy??rgy ??js??g?r?? Iskola, kult??ra szak.
1984-87. K??zgazd??sz egyetemi lap; 1987-91. Magyar Nemzet, gazdas??gi rovat; 1991-t??l a Figyel?? hetilap munkat??rsa, 1997-t??l vezet??szerkeszt??je.


Elektrografikus, vers- ?s mese?r??, fot??s, k??nyvtervez??, webdesigner, fesztiv??lszervez??. Az ?rny?kk??t??k alkot??csoport alap?t?? tagjai, az ?rny?kk??t??k co-media m??v?szeti foly??irat alap?t?? szerkeszt??je. 1993 ??ta - feles?g?vel, Horv??th Ir??val - az Arnolfini Arch?vum csal??di alkot??csoport alap?t?? tagja. Csal??dj??val Szigetszentmikl??son ?l.


K??nyvei:
A koldus, aki aranyat t??sszentett (Cser?pfalvi, 1990.; K??r??sz ??v??val ?s Tenke Istv??nnal) - t??rsmese?r??
A Holdfest??n?? (Arnolfini Arch?vum-Farkas Istv??n Alap?tv??ny, 2003.) - szerkeszt?s, design
Fot??zz (VIP Multirekords, 2004.; antol??gia) - fot??k
Az ?n mes?m (Pataky M??vel??d?si K??zpont, 2008.; antol??gia) - mese?r??
?llati ?llati ?b?c? (Artemisz, 2009., Tenke Istv??nnal) - versek, design


Honlapok:
Arnolfini Arch?vum
?llati ?b?c?k


2010. február 19. péntek

 

Tenke Istv??n

?llati ?llati ?b?c?, rajzok, bor?t??


1963., Kisv??rda.
1983-88. Budapesti M??szaki Egyetem, ?p?t?szm?rn??ki kar.
1991-t??l a Kavi-Art Kft. vezet??je.


Elektrografikus, fot??s, illusztr??tor; ki??ll?t??sok, nemzetk??zi fax-akci??k szervez??je. Az ?rny?kk??t??k alkot??csoport alap?t?? tagjai, az ?rny?kk??t??k co-media m??v?szeti foly??irat alap?t?? szerkeszt??je. Csal??dj??val Budapesten ?l.


K??nyvei:
A koldus, aki aranyat t??sszentett (Cser?pfalvi, 1990.; K??r??sz ??v??val ?s Zsubori Ervinnel) - illusztr??ci??k, bor?t??
?llati ?llati ?b?c? (Artemisz, 2009., Zsubori Ervinnel) - illusztr??ci??k, bor?t??2010. február 18. csütörtök

 

Lakner Zsuzsa / Susanna Lakner

A Titkos?r??s t??rsszerz??je, a Megbabon??zott puding tipogr??fusa.


1960. janu??r 9. Budapest
1978 ?retts?gi, K??nyves K??lm??n Gimn??zium, Budapest
1978-1980 nyomd??sztanul??
1980- nyomdai mont??r, k?s??bb gy??rt??stervez?? ?s grafikus
a Kossuth ?s R?vai Nyomd??ban majd csomagol??anyagokat tervez az Unipack nyomd??j??ban ?s r??vid ideig szabad??sz?? grafikus.
1988-ban tipogr??fus diplom??t szerez az Iparm??v?szeti F??iskol??n (ma Moholy-Nagy Egyetem)
1989 ??ta N?metorsz??gban ?l.
Koll??zsm??v?sz, dobozt??rgyakat, m??v?szk??nyveket k?sz?t.
1995 ??ta akt?v tagja a nemzetk??zi mail-art h??l??zatnak.
"22" nev?? nonprofit kollekt?v m??v?szmagazinj??t 2000-ben alap?totta ?s szerkeszti az??ta is
nemzetk??zi k?pz??m??v?szg??rda rendszeres r?szv?tel?vel.
Els?? k?pz??m??v?szeti ki??ll?t??sa 1984-ben volt a budapesti Pasar?ti Gal?ri??ban.


Fontosabb egy?ni ki??ll?t??sok:
2006 Susannia partjai V??rosi Gal?ria, Szigetszentmikl??s
2004 Mail Art munk??k Casier, Olaszorsz??g
2002 Faludy Inspir??ci??k /Fl??ri??n G??borral, Kazinczy Eszter performansz??val/ ??jpesti Gyermek ?s Ifj??s??gi H??z, Budapest
1998 Moh??cs, Bart??k B?la M??vel??d?si K??zpont
1996 F??ld ?s ??g ??jpest Gal?ria


Fontosabb kollekt?v ki??ll?t??sok:
2010 IV. Nemzetk??zi M??v?szk??nyv Bienn??l? Alexandria, Egyiptom
2009 Fluxus St. Louis USA /videofilm Sz?kelyhidi Zsolttal
2009 Bzzoing! Viareggio, Olaszorsz??g /videofilm Sz?kelyhidi Zsolttal
2008 IV. Nemzetk??zi Koll??zski??ll?t??s Vilnius, Litv??nia
2007 Parab?lyeg Sz?pm??v?szeti M??zeum, Budapest
2007 MATRIC?K Nemzetk??zi Elektrogr??fiai Bienn??l?, /A Magyar Elektrogr??fiai T??rsas??g d?ja
2006 Box K??rmendi Gal?ria, Budapest
2006 I. Nemzetk??zi "Spanyolh??tha" K??ldem?nym??v?szeti Bienn??l?, Miskolc /N?v??d?j
2004 Independent Festival St. Niklaas, Belgium
2000 Custom Made Geelong, Ausztr??lia
1998 Streetmuseum of Tokyo, Jap??n
1995 Hommage ? B?la Bart??k Szentendre-Berlin-P??rizs-New York


Blogja:
Planet Susannia


2010. február 17. szerda

 

Godina M??nika:

L??g a l??ba, l??ga, szerz??
1979 - Zalaegerszeg


1993-1997: Zr?nyi Mikl??s Gimn??zium, Zalaegerszeg, speci??lis angol nyelvi tagozat
1997-2001: PTE Eg?szs?g??gyi F??iskolai Kar, gy??gytorn??sz szak
2005- folyamatban: ELTE B??rczi Guszt??v G??gypedag??giai F??iskolai Kar


2001-t??l fogyat?kkal ?l?? gyermekek mozg??ster??pi??j??val, fejleszt?s?vel foglalkozik. Kisgyermekeknek ?s sz??leiknek mond??k??val k?s?rt mozg??sos j??t?k-jelleg?? foglalkoz??sokat tart. K?t kisl??ny ?desanyja, ny??r v?g?re v??rja 3. gyermek?t. Szabadidej?ben olvas, mes?ket ?r (m?g csak az asztalfi??knak) ?s k?zm??vesked?ssel foglalkozik.


2010. február 16. kedd

 

Jord??n Katica : L??g a l??ba, l??ga - bor?t?? ?s rajzok


(1978-)


Iskol??k
1984-92. Ady Endre ?ltal??nos Iskola, Zalaegerszeg: rajz tagozat.
1992-96: Zr?nyi Gimn??zium, Zalaegerszeg
1996-99: ELTE BTK, magyar nyelv ?s irodalom szak
1997-2002. (J)PTE M??v?szeti Kar, rajz- vizu??lis nevel?s szak, fest?szet, majd anim??ci?? szakir??ny.


1999-t??l napjainkig: el??bb kis- majd nagycsal??dos szabadfoglalkoz??s?? anyuka.
Jelenleg aut??vezet?st tanul, meg rajzol, f??leg k?preg?nyeket.
Gyerekeknek ?s anyuk??knak sz??l?? festm?nyei ??lland?? jelleggel megtekinthet??k a P?csi Tudom??nyegyetem ?OK Gyerekklinik??j??nak ambulanci??j??n.


2007. augusztus 3. péntek

 

Turbuly Lilla

1965. febru??r 24. Nova
1983-1988 ELTE ?JTK
1985-1990 ELTE BTK magyar szak
1988-t??l 2007-ig jog??szk?nt dolgozott
2008-t??l szabadfoglalkoz??s?? ?r??


Publik??ci??k:
2001 ??ta publik??l verseket
irodalmi foly??iratokban
(Holmi, Parnasszus, Pannon T??k??r stb.), gyerekversei a Csodaceruz??ban ?s a D??rm??g?? D??m??t??rben jelentek meg.
Reg?nyei: Elt?vedt hold (R?vai, 2006)
??veghold (Artemisz, 2007)
Versesk??tete: Sz?lrosta (Parnasszus, 2008)
D?jak:
A N??k Lapja ?s a R?vai Digit??lis Kiad??
reg?nyp??ly??zat??nak I. d?ja (2006)
Honlap:
www.turbulylilla.hu


2007. május 16. szerda

 

Rakovszky Zsuzsa

1950. dec. 4. Sopron
1970-75 ELTE magyar-angol szak
1975-1982 k??nyvt??ros
1982-86 a Helikon Kiad?? szerkeszt??je
1986-t??l szabadfoglalkoz??s?? k??lt?? ?s m??ford?t??M??vek:
J??slatok ?s hat??rid??k, 1981 (versek)
Tov??bb egy h??zzal, 1987 (versek)
Feh?r-fekete, 1991 (versek)
Hangok, 1994 (v??l. ?s ??j versek)
Egyir??ny?? utca, 1998 (versek)
A kigy?? ??rny?ka, 2002 (reg?ny)
A hull??csillag ?ve, 2005 (reg?ny)
Vissza??t az id??ben, 2006 (versek)
A Hold a hetedik h??zban 2009 (novell??k)D?jak:
Graves-d?j 1980
D?ry Tibor-d?j 1986
J??zsef Attila-d?j 1988
Soros ??letm??d?ja 1992
Magyar K??zt??rsas??g Bab?rkoszor??ja 1997
Magyar Irodalmi D?j 2003
M??rai-d?j 2003
Aegon-d?j 2007
Pr?ma-d?j 2008
Kossuth-d?j 2010
V?nusz ?s Mars

Susanna Lakner


Saj??t lev?ben Egy gasztrokalandor napl??j??b??l

Draskovich Edina


Feljegyz?sek fiatal p??rokr??l

Charles Dickens


?llati N??v?nyi ?b?c?

Zsubori Ervin-Tenke Istv??n


?llati ?llati ?b?c?

Zsubori Ervin-Tenke Istv??n


L??g a l??ba, l??ga

Godina M??nika


A megbabon??zott puding - ?r t??nd?rmes?k ?s babon??kTitkos?r??s

Turbuly Lilla/Lakner Zsuzsa


Cranford; Egy orvos orvos vallom??sai

Elizabeth Gaskell


Ismered-e? F??v?szk??nyv gyerekeknek 1.

Rakovszky Zsuzsa - G. Krist??f ??va


??veghold

Turbuly Lilla


??szak ?s D?l

Elizabeth Gaskell